Przeprowadzenie audytu oraz diagnozy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego ( cyberbezpieczeństwa ) i rekomendacji dotyczących podniesienia tego poziomu
Termin: 2022-08-22

w ramach przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy nr 18/2022 z 17/06/2022 o Finansowanie ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców .

Pliki