PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI, REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

  • GO41767 – Badanie adresowane do chorych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca.
  • GO41717 – Badanie adresowane do chorych wcześniej nie leczonych z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  • GO41854 – Badanie adresowane do pacjentów tuż po zakończeniu leczenia równoczesną chemio-radioterapią (tzw. leczenie uzupełniające).
  • BP40657 – badanie adresowane do chorych wcześniej nie leczonych z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  • GO43104 – Badanie adresowane do chorych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca I linia leczenia.
  • MO43576 – badanie adresowane do chorych wcześniej nie leczonych z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca lub do chorych po leczeniu operacyjnym jako leczenie uzupełniające.
  • KRYSTAL 12 – badanie adresowane do chorych wcześniej leczonych z powodu lokalnie zaawansowanego, nieoperacyjnego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca.