Projekty w trakcie rekrutacji

  • Protocol No BO29554: A phase II/III multicenter study evaluating the efficacy and safety of multiple targeted therapies as treatments for patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring actionable somatic mutations detected in blood (BFAST: Blood first assay screening trial).
    Protokół nr BO29554: wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (BFAST: blood first assay screening trial).
    W badaniu BFAST oceniana jest w pierwszej kolejności obecność mutacji (zmian genetycznych) w próbce krwi wysłanej do Centralnego Laboratorium. Dzięki tej ocenie możemy precyzyjniej dobrać leczenie dla chorego. Badanie jest cenne zwłaszcza dla chorych, którzy nie posiadają tak zwanego „bloczka” z badania bronchoskopowego lub operacji zawierającego duże ilości komórek nowotworowych