Projekty w trakcie rekrutacji

 • Protocol No BO29554: A phase II/III multicenter study evaluating the efficacy and safety of multiple targeted therapies as treatments for patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring actionable somatic mutations detected in blood (BFAST: Blood first assay screening trial).
  Protokół nr BO29554: wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (BFAST: blood first assay screening trial).
  W badaniu BFAST oceniana jest w pierwszej kolejności obecność mutacji (zmian genetycznych) w próbce krwi wysłanej do Centralnego Laboratorium. Dzięki tej ocenie możemy precyzyjniej dobrać leczenie dla chorego. Badanie jest cenne zwłaszcza dla chorych, którzy nie posiadają tak zwanego „bloczka” z badania bronchoskopowego lub operacji zawierającego duże ilości komórek nowotworowych
 • Protocol No G1T28-211 study title: A Phase 4, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Trilaciclib vs Placebo in Patients with Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (ES-SCLC) Receiving Topotecan Chemotherapy
  Protokół nr G1T28-211: Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające stosowanie trilacyklibu w porównaniu z placebo u pacjentów z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca (es-sclc) otrzymujących chemioterapię topotekanem.
  Ocena możliwości poprawy wyników leczenia II linii u chorych z progresją raka drobnokomórkowego płuca po leczeniu I linii z zastosowaniem chemioterapii z udziałem platyny. Badanie ocenia wpływ podawania trilacyklibu przed wlewem topotekanu na odpowiedź na leczenie i występowanie objawów niepożądanych leczenia topotekanem
  Sponsor: G1 Therapeutics, Inc.
 • Protocol No SB27-1005 study title: A Phase I, Randomised, Double-blind, Three-arm, Parallel Group, Multicentre Study to Compare the Pharmacokinetics, Efficacy, Safety, and Immunogenicity of Pembrolizumab (SB27, EU Sourced Keytruda, and US Sourced Keytruda) in Subjects with Stage II-IIIA Non-small Cell Lung Cancer Following Complete Resection and Adjuvant Platinum-based Chemotherapy
  Protokół nr SB27-1005: Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy I prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w trzech grupach równoległych, mające na celu porównanie farmakokinetyki, skuteczności, bezpieczeństwa stosowania oraz immunogenności pembrolizumabu (SB27, leku Keytruda pozyskiwanego z UE i leku Keytruda pozyskiwanego z USA) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium II–IIIA po całkowitej resekcji i po leczeniu chemioterapią adjuwantową opartą na pochodnych platyny badanie biorównoważności leku produkowanego przez Samsung Bioepis (SB27) z Pembrolizumabem u chorych po radykalnej resekcji R0, histopatologicznie potwierdzonym stopniu II-IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca , którzy otrzymali 3 lub 4 cykle adjuwantowej chemioterapii z użyciem pochodnych platyny
  Sponsor: Samsung Bioepis Co., Ltd