Szpital

W skład Centrum wchodzi 10 oddziałów szpitalnych liczących 438 łóżek szpitalnych w tym 25 łóżek hospicyjnych oraz poradnie chorób płuc dla dorosłych, chirurgii klatki piersiowej, rehabilitacyjne.

 

Przy Centrum istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących, co pozwala naszym młodym pacjentom kontynuować naukę w czasie pobytu w szpitalu.

 

Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy prowadząc działalność na 438 łóżkach leczy przeciętnie rocznie ok.8 tys. pacjentów.

W 2005 roku osiągnęliśmy nasz cel strategiczny; koncentrację działalności medycznej na jednym terenie – w głównym kompleksie budynków szpitalnych. Przyniosło to nie tylko oczekiwane oszczędności ale poprawę organizacji oraz jakości świadczeń medycznych i hotelowych. Systematyczna modernizacja aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, wprowadzenie systemów kontroli jakości stanowią o potencjale Centrum jako ośrodka specjalizującego się w chorobach układu oddechowego. Posiadane akredytacje w zakresie szkolenia podyplomowego w dziedzinach chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej oraz chorób wewnętrznych dają gwarancje wysokiego poziomu merytorycznego kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.