Oddziały

 • Kierownik oddziału: dr n. med. Małgorzata Wielopolska
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Dorota Skiendzielewska
 • Pielęgniarka oddziałowa: mgr Klaudia Kapelska

lekarze:

 • lek. med. Agnieszka Borowa
 • lek. med. Jacek Skiendzielewski
 • lek. med. Maria Cieślińska
 • lek. med. Magdalena Ossolińska
 • lek. med. Grażyna Kraj
 • lek. med. Justyna Redzik
 • lek. med. Magdalena Lewandowska
 • lek. med. Robert Kuszyński

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon C
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY, MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: WWW.ZSOOTWOCK.PL Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci położony jest w kompleksie leśnym poza aglomeracją miejską, zlokalizowany na I piętrze w nowo wybudowanym i monitorowanym obiekcie. Dla chorych dzieci przygotowanych jest 30 łóżek hospitalizacyjnych w nowocześnie wyposażonych salach z węzłami sanitarnymi, wydzielonym odcinkiem dla chorych wymagających izolacji oraz świetlicą i placem zabaw. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie pediatrii i pulmonologii, który prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. W oddziale leczone są dzieci do 18-go roku życia. Infrastruktura oraz wyposażenie oddziału zapewnia bezpieczne warunki hospitalizacji a także stwarza możliwość kontaktu rodziców i opiekunów z dziećmi oraz kontynuowania edukacji szkolnej - co jest istotnym wspomagającym elementem w procesie terapeutycznym. Podczas hospitalizacji dzieci objęte są również opieką pedagoga, psychologa i fizjoterapeuty. Dzięki ciepłej atmosferze stworzonej przez cały zespół medyczny i oddanie współpracowników chorym dzieciom jest znaczniej łatwiej przebrnąć przez trudny dla nich okres leczenia i zmiany środowiska. Oddział współpracuje z klinikami Akademii Medycznej w Warszawie, z oddziałami dziecięcymi innych szpitali oraz poradniami pulmonologicznymi. Wysoki poziom świadczonych specjalistycznych usług medycznych sprawia, że oddział znalazł się w grupie 20 wyróżnionych oddziałów dziecięcych spośród 200 biorących udział w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne pod hasłem „A w naszym szpitalu jest najlepiej”.
 • Kierowniczka oddziału: dr n. med. Aleksandra Szczęsna
 • Zastępca kierowniczki: lek. med. Agnieszka Guzowska +48 (22) 34 46 302
 • Pielęgniarka oddziałowa: Krystyna Kabulska +48 (22) 34 46 307
 • Koordynatorka badań klinicznych: Anita Kowalska +48 (22) 34 46 311

lekarze:

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon C II piętro
Oddział leczenia chorób płuc, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc i onkologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego. Chorzy z rozpoznaniem raka płuca lub innych nowotworów klatki piersiowej mogą liczyć na indywidualny dobór leczenia onkologicznego ( terapia personalizowana), dostępność do nowoczesnych schematów chemioterapii cytostatycznych oraz leczenia skojarzonego z chirurgią i radioterapią. Chorzy mają również możliwość korzystania z terapii onkologicznej prowadzonej w ramach międzynarodowych badań klinicznych.
W oddziale odbywają się zajęcia jogi na krzesełkach we środy o godzinie 14. Zajęcia są organizowane dla pacjentów i personelu. Prowadzi je nauczycielka jogi Marta Wieniewska.
 
 • Kierownik Oddziału: lek. med. Marek Sikorski
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Barbara Materny-Łukaszewska
 • Pielęgniarka oddziałowa: p.o. Alina Kołodziejczyk

lekarze:

 • lek. med. Lidia Świderska - Przybysz
 • lek. med. Ewa Bernasiuk
 • lek. med. Elżbieta Pawlikowska

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny, III piętro
Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.
 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Grzegorz Wojtas
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Agata Michalak
 • Pielęgniarka oddziałowa: Wioletta Rutkowska

lekarze:

 • lek. Elżbieta Liambo
 • lek. Zofia Fijałkowska
 • dr n. med. i n. o zdr. Michał Mierzejewski
 • lek. Piotr Dobosz

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon A, II piętro
Oddział leczenia chorób płuc i opłucnej, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych (w tym leczenie ropniaków opłucnej), astmy oraz innych rzadziej występujących chorób płuc i opłucnej.
 • Kierownik Oddziału: lek. med. Diana Zygadło
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Wojciech Wieczorek
 • Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Chemperek

lekarze:

 • lek. med. Marta Sokołowska - Biestek
 • lek. med. Magdalena Guziewska
 • lek. med. Jarosław Sabela
 • lek. med. Magdalena Bilny - Paluch
 • lek. med. Kamila Zamielska

telefony:

 • adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny, parter
 • Oddział leczenia chorób płuc, w którym wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów chorób płuc, chorób wewnętrznych i reumatologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego,a w szczególności specjalizuje się w leczeniu niewydolności oddychania, zarówno ostrej jak i przewlekłej dysponując szerokim zakresem metod włącznie z wysokoprzepływową terapią tlenem oraz nieinwazyjną wentylacją mechaniczną. Zajmuje się również kwalifikacją do leczenia wentylacją mechaniczną nieinwazyjną w warunkach domowych u pacjentów z chorobami układu oddechowego, zaburzeniami budowy klatki piersiowej oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi. Oddział dysponuje pełnym zakresem badań, prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych, chorób śródmiąższowych płuc, diagnostykę nowotworów płuc oraz opłucnej, diagnostykę zaburzeń oddychania w trakcie snu, w tym wykonywanie badania kapnometrycznego, polisomnograficznego, oraz kwalifikację do terapii CPAP. Pacjenci w trakcie pobytu otoczeni są profesjonalną opieką pielęgniarska oraz fizjoterapeutyczną. Oddział stale współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi, przyszpitalną poradnią chorób płuc i gruźlicy, poradniami domowego leczenia tlenem, ośrodkami wentylacji domowej oraz ośrodkami prowadzącymi programy lekowe NFZ leczenia astmy ciężkiej, samoistnego włóknienia płuc oraz postępującego włóknienia płuc.
 • Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Jasionowski
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Ludmiła Ogonowska
 • Pielęgniarka oddziałowa: Beata Winek

lekarze:

 • lek. med. Jerzy Zachwiej
 • lek. med. Marcin Kubicki
 • lek. med. Paweł Zatorski

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon A, I piętro
Zespół specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dysponując nowoczesnym sprzętem na terenie bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej obejmuje swą opieką chorych w okresie przed i okołooperacyjnym. Czuwa nad właściwą kwalifikacją chorych do operacji, prowadzi znieczulenia podczas zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, prowadzi nowoczesne monitorowanie i leczenie chorych w okresie pooperacyjnym. Współpracuje z pozostałymi oddziałami w zakresie leczenia żywieniowego, resuscytacji, cewnikowania naczyń i konsultacji chorych z niewydolnością oddechową. Zwraca szczególną uwagę na właściwie prowadzoną terapię przeciwbólową.
 • Kierownik lek. med. Maria Błachnio
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Grzegorz Pardej
 • Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Laskus

lekarze:

 • lek. med. Blanka Stangierska - Gruchal
 • lek. med. Monika Chabros - Szczepłek
 • lek. med. Anna Rutowska
 • lek. med. Agnieszka Konopka
 • lek. med. Anna Kownacka
 • lek. med. Mariola Bugdalska - Błagoobrazowa

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny, I piętro
Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.
 • Kierownik: lek. med. Jacek Jagodziński
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Andrzej Jaworski
 • Pielęgniarka oddziałowa: Krystyna Błońska

lekarze:

 • lek. med. Emilia Borowska
 • lek. med. Lidia Drałus
 • lek. med. Maria Sadowska - Galera
 • lek. med. Iwona Sobczyk
 • lek. med. Małgorzata Orłowska

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny, II piętro
Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób nowotworowych, obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.
 • Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dariusz Sagan
 • Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Nowak

lekarze:

 • lek. med. Robert Pawlik
 • lek. med. Krzysztof Dereń
 • lek. med. Marek Kania
 • lek. med. Anna Zel
 • lek. med. Piotr Wojdyga
 • dr n. med. Tomasz Prystupa

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon A, II piętro
Oddział chirurgii klatki piersiowej dysponuje specjalistycznym wyposażeniem oraz doświadczonym zespołem lekarzy i pielęgniarek. W oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka i kompleksowe leczenie schorzeń klatki piersiowej z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych ( wideotorakoskopowych) oraz operacji klasycznych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacyjnych staży kierunkowych dla chirurgów ogólnych, ortopedów i pulmonologów.

Świadczenia lecznicze:

 • resekcje anatomiczne miąższu płucnego z różnych wskazań
  • nowotwory
  • gruźlica
  • następstwa urazów
  • rozedma płuc
  • ropnie płuc nie poddające się leczeniu zachowawczemu
  • rozstrzenia oskrzeli
  • guzy przerzutowe
 • resekcje ściany klatki piersiowej
 • dekortykacje
 • drenaże ropniaków, krwiaków
 • operacje plastyczne tchawicy i oskrzeli
 • operacje guzów śródpiersia
 • przepukliny przeponowe
 • wideotorakoskopia lecznicza /zmiany opłucnowe, ściany klatki piersiowej i płuc/
 • chirurgiczne leczenie chorób tarczycy (z wykorzystaniem nowoczesnej metody neuromonitoringu)

Świadczenia diagnostyczne / z oceną histopatologiczną i immunohistochemiczną

 • bronchoskopia diagnostyczna
 • bronchoskopia interwencyjna
 • biopsja otwarta, cienkoigłowa węzłów chłonnych
 • biopsja cienkoigłowa transbronchialna
 • EBUS - biopsja transbronchialna pod kontrolą USG
 • mediastinoskopia m. Carlens
 • mediastinotomia parasternalna
 • wideotorakoskopia diagnostyczna
 • Kierownik Oddziału: lek. med. Artur Chudzik
 • Zastępca Kierownika: lek. med. Agnieszka Kalska
 • Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Chłopecka

lekarze:

 • lek. med. Michał Dąbrowski
 • lek. med. Artur Kowalski-Liambo

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon A, parter
Oddział chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, w którym doświadczony zespół specjalistów prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układu krążenia. Dysponując pełnym panelem badań nieinwazyjnych prowadzi rozpoznanie i leczenie choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i innych przyczyn niewydolności krążenia oraz przygotowuje pacjentów do zabiegów z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych i wewnątrznaczyniowych.
"Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego." Jan Paweł II
 • Kierownik Hospicjum: lek. med. Małgorzata Urbańczyk
 • Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. Justyna Krogulec

lekarze:

 • lek. med. Hanna Piotrowska
 • lek. med. Jacek Januszko
 • lek. med. Barbara Prawdzic - Kornacka

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80

telefony kontaktowe:

W naszym Hospicjum sprawujemy opiekę nad chorymi zmagającymi się z postępującą, często nieuleczalną chorobą, starając się nieść ulgę w cierpieniu poprzez odpowiednio prowadzoną terapię przeciwbólową, łagodzenie objawów niewydolności narządowej powstałej w przebiegu choroby oraz wsparcie psychologiczne i duchowe. Pełen zakres opieki paliatywnej służy poprawie jakości życia nieuleczalnie chorym i zapewnia godność i spokój oraz ciepło i bliskość drugiego człowieka. Opieka hospicyjna dla chorych ubezpieczonych jest bezpłatna i refundowana przez NFZ Opiekę hospicyjną sprawuje zespół wykwalifikowanych pracowników, ściśle współpracujących ze sobą :
 • lekarze
 • pielęgniarki
 • psychologowie
 • duchowni
 • pracownicy socjalni
 • wolontariusze
Wszechstronna opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorych ubezpieczonych. Koszty opieki ponosi NFZ