Świadczenia

 • gruźlicy
 • chorób płuc
 • raka płuca i innych nowotworów klatki piersiowej
 • chorób wewnętrznych
 • kardiologii
 • chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej
 • pneumonologii dziecięcej
 • na terenie Centrum funkcjonuje 12 stanowiskowa stacja dializ – Fresenius Medical Care

 • wideobronchoskopia

 • pełen zakres zdjęć rentgenowskich w systemie radiografii cyfrowej
 • na terenie Centrum działa nowoczesna pracownia spiralnej tomografii komputerowej – ALL MEDI
 • USG
 • ECHO serca

 • w tym mikrobiologia prątka (MB-BacT) oraz badanie genetyczne prątka

 • histologiczna
 • cytologiczna
 • Immunohistochemia

 • spirometria
 • mechanika oddychania
 • EKG

 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych
 • Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • na terenie Centrum działa Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Dorosłych – Alergo-Med

 • hospicjum stacjonarne