Pracownie i Laboratoria

 • Kierownik Pracowni: lek. med. Waldemar Kęsik
 • Koordynator w pracowni Tomografii Komputerowej: lek. med. Zbigniew Modzelewski
 • Kierownik Zespołu Techników: Zdzisława Żołądek

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny, parter
 • Kierownik Pracowni: lek. med. Piotr Ronduda
 • Kierownik Zespołu Techników: Małgorzata Kloch

lekarze:

 • lek. med. Sylwia Szymańska

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul Narutowicza 80 Budynek Hospicjum, I piętro.
 • Kierownik: lek. med. Jacek Bujan
 • Pielęgniarka Koordynująca: Alina Bombola

lekarze:

 • lek. med. Anna Bielska
 • lek. med. Wojciech Leja
 • lek. med. Beata Rychwicka – Kiełek

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Pawilon A – parter
 • Kierownik Laboratorium: mgr Henryka Kozłowska
 • Kierownik Pracowni Transfuzjologii Immunologicznej: mgr Anna Witak

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91 Budynek Laboratorium
 • Kierownik Laboratorium Mikrobiologii: mgr Teresa Kamińska

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 budynek Hospicjum – I piętro
 • Kierownik Pracowni: mgr Beata Żmudzin

telefony:

adres:

 • 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 Budynek Hospicjum - I piętro