Projekty nadchodzące

 • PROTOKÓŁ NR G1T28-211:  Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy IV z użyciem Trilaciclibu vs placebo u chorych z zaawansowanym rakiem drobnokomórkowym płuca otrzymujących standardową chemioterapię Topotecanem Sponsor: G1 Therapeutics, Inc. (G1T28-211). Randomizowane wieloośrodkowe badanie fazy 3 porównujące działanie Ivonescimabu w połączeniu z chemioterapią vs Pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią  u chorych z rozsianym rakiem płaskonabłonkowym płuca w pierwszej linii leczenia. Sponsor Summit Therapeutics Sub, Inc.
 • PROTOKÓŁ THIO-101:  Wieloośrodkowe otwarte badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność THIO podawanego przed Cemiplimabem (Libtayo) u chorych z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca Sponsor Thio Therapeutics INC THIO-101
 • Protocol No: DS7300-188 Study title: A phase 3, multicenter, randomized, open-label study of ifinatamab deruxtecan (I-Dxd), a B7-H3 antibody drug conjugate (ADC), versus treatment of physician’s choice (TPC) in subjects with relapsed small cell lung cancer (SCLC)
  Protokól nr DS7300-188: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające ifinatamab derukstekan (I-DXd) będący koniugatem przeciwciała B7-H3 z lekiem, w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u uczestników z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca (DRP) (IDeate-Lung02).
  Ocena możliwości poprawy wyników leczenia II linii u chorych z progresją raka drobnokomórkowego płuca po leczeniu I linii z zastosowaniem chemioterapii z udziałem platyny (z lub bez immunoterapii).
  Sponsor: Daiichi Sankyo
 • Protocol no: FYB206-C3-02 Study title: A Multicenter, Randomized, Double-blind Trial to Demonstrate Similar Efficacy, Safety, and Immunogenicity of FYB206 (Keytruda Biosimilar Candidate) in Comparison to Keytruda (Pembrolizumab) as an Add-on to Chemotherapy in Treatment-naive Patients with Metastatic Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (LOTUS) EU CTR number: 2023-509766-37-00
  Protokół nr: FYB206-C3-02 Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu wykazanie podobnej skuteczności, bezpieczeństwa i immunogenności FYB206 (kandydata na lek biopodobny do produktu Keytruda) w porównaniu z produktem Keytruda (pembrolizumab) stosowanego jako dodatek do chemioterapii u nieleczonych wcześniej pacjentów z przerzutowym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (LOTUS) Numer badania klinicznego w UE: 2023-509766-37-00
  Badanie biorównoważności (skuteczności i objawów niepożądanych) dwóch leków onkologicznych
  Sponsor: Formycon AG
 • Protol No Summit-SMT112-3003 (HARMONI-3) study title: A Randomized, Controlled, Multiregional Phase 3 Study of Ivonescimab Combined with Chemotherapy Versus Pembrolizumab Combined with Chemotherapy for the First-line Treatment of Metastatic Squamous Nonsmall Cell Lung Cancer
  Protokół nr Summit-SMT112-3003 (HARMONI-3): Randomizowane wieloośrodkowe badanie fazy 3 porównujące działanie Ivonescimabu w połączeniu z chemioterapią vs Pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią u chorych z rozsianym rakiem płaskonabłonkowym płuca w pierwszej linii leczenia.
  Ocena możliwości poprawy wyników leczenia I linii u chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płaskonabłonkowym płuca z użyciem Ivonescimabu w połączeniu z chemioterapią w stosunku do Pembrolizumabu z chemioterapią.
  Sponsor: Summit Therapeutics Sub, Inc.
 • Protocol No EF-44 (LUNAR-2) study title: Pivotal, Randomized, Open-Label Study of Tumor Treating Fields (TTFields, 150 kHz) Concomitant with Pembrolizumab and Platinum Based Chemotherapy for the Treatment of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer
  Protokół nr EF-44 (LUNAR-2): Otwarte, randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (ang. Tumor Treating Fields, TTFields 150 kHz) jednocześnie z pembrolizumabem i związkami platyny w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTFields, dostarczanych z zastosowaniem urządzenia NovoTTF-200T, jednocześnie z pembrolizumabem i związkami platyny u uczestników z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy nie byli jeszcze leczeni systemowo, lub u których od leczenia adjuwantowego, neoadjuwantowego lub chemio-radioterapii z intencją wyleczenia do wystąpienia przerzutów minęło co najmniej 12 miesięcy.
  NovoTTF-200T to urządzenie przenośne, zasilane z akumulatora i przeznaczone do ciągłego stosowania w warunkach domowych, emitujące TTFields o częstotliwości 150 kHz do organizmu uczestnika za pomocą izolowanych matryc przetwornika. TTFields stanowią elektryczne pola, które wywierają siły fizyczne, których zadaniem jest zabijanie komórek nowotworowych na drodze różnych mechanizmów.
  Sponsor: Novocure GmbH
 • Protocol No EF-50 (LUNAR-4): Pilot, Single Arm, Open-Label, Multinational Study of Tumor Treating Fields (TTFields, 150 kHz) Concomitant with Pembrolizumab for the Treatment of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Previously Treated with a PD-1/PD-L1 Inhibitor and Platinum-Based Chemotherapy
  Protokół nr EF-50 (LUNAR4): pilotażowe, prowadzone w jednej grupie, otwarte, międzynarodowe badanie oceniające terapię polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (ang. Tumor Treating Fields, TTFields 150 kHz) jednocześnie z pembrolizumabem w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) wcześniej leczonego inhibitorem PD-/PD-L1 i chemioterapią obejmującą związki platyny.
  Zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTFields, dostarczanych z zastosowaniem urządzenia NovoTTF-200T, jednocześnie z pembrolizumabem u uczestników z przerzutowym NDRP wcześniej leczonego inhibitorem PD-1/PD-L1 i chemioterapią obejmującą związki platyny
  Populacja: Uczestnicy z przerzutowym NDRP, których guz wykryje ekspresję PD-L1 (TPS ? 1%), którzy otrzymali wcześniej inhibitor PD-1//PD-L1 i chemioterapię opartą na związkach platyny, w dobrym stopniu sprawności.
  NovoTTF-200T to urządzenie przenośne, zasilane z akumulatora i przeznaczone do ciągłego stosowania w warunkach domowych, emitujące TTFields o częstotliwości 150 kHz do organizmu uczestnika za pomocą izolowanych matryc przetwornika. TTFields stanowią elektryczne pola, które wywierają siły fizyczne, których zadaniem jest zabijanie komórek nowotworowych na drodze różnych mechanizmów.
  Sponsor: Novocure GmbH