Dyrekcja

Dyrektor Naczelny:

lek. med. Antoni Błachnio

tel. +48 (22) 34 46 400

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:

dr n. med. Grzegorz Krasowski

tel. +48 (22) 34 46 400

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:

mgr Maria Saramak

tel. +48 (22) 34 46 325

Główny Księgowy:

Maria Sierpińska

tel. +48 (22) 34 46 402

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:

mgr Anna Kamińska

tel. +48 (22) 34 46 400

adres:
05-400 Otwock ul. Narutowicza 80