Dyrekcja

Dyrektor Naczelna:

mgr Anna Kamińska

tel. +48 (22) 34 46 400

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:

tel. +48 (22) 34 46 400

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:

mgr Maria Saramak

tel. +48 (22) 34 46 325

Główny Księgowy:

Magdalena Giedrojć – Juraha

mgiedrojc@otwock-szpital.pl
tel. +48 (22) 34 46 402

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:

tel. +48 (22) 34 46 400

adres:
05-400 Otwock ul. Narutowicza 80