Dokumentacja medyczna

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Opłata za przechowywanie zwłok

Lp.NazwaCena netto w zł
1Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 godz. (za każdą rozpoczętą godzinę)3,00

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Lp.NazwaCena netto w zł
1Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej8,00
2Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej0,30
3Opłata za kopię dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych1,50

Za pierwszą kopię dokumentacji medycznej opłata nie jest pobierana.