Kontakt

Jednostka organizacyjna
Telefon, Adres
Centrala Telefoniczna i informacja +48 (22) 34 46 200
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy +48 (22) 34 46 486

Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon D

Pracownia RTG +48 (22) 34 46 235

Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon Główny parter

Izba Przyjęć +48 (22) 34 46 250

+48 (22) 34 46 251

e-mail: izba.przyjec@otwock-szpital.pl

Otwock ul. Reymonta 83/91

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej +48 (22) 34 46 217

Otwock ul. Reymonta 83/91 Pawilon A parter

Dyrekcja +48 (22) 34 46 400

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Otwock ul. Narutowicza 80 Budynek Administracji

Tel/Fax: +48 (22) 34 46 234

Izba Przyjęć e-mail: izba.przyjec@otwock-szpital.pl

REGON: 000676714
NIP: 5321664002
KRS: 0000080790

Numer rachunku bankowego:
66124060741111000049980149 Bank Pekao SA

Mapa dojazdu: