Wykonanie prac związanych z realizacją projektu pn.: „EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ” obejmujące : 1. Roboty budowlano-montażowe 2. Nasadzenie roślinności
Termin: 2021-05-25