Inwestycje

 • Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego, ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 532999,47 zł.
 • Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 140.268,25 zł
 • „E – zdrowie dla Mazowsza”

  Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%. Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r. Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. W przypadku gdy uzyskanie dofinansowania następuje nie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również z budżetu województwa mazowieckiego / budżetu państwa informacja powinna brzmieć odpowiednio: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
  opis_projektu_wm_2016

 • Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci w lokalizacji przy ul. Narutowicza 83/91 – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 086 472,48 zł (2016-2018r.)
 • Naprawa zasilacza UPS w pawilonie Głównym przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku w mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 471,37 zł (2017r.)
 • Zakup i montaż kotła c.o. – dwupaliwowego (olejowo-gazowego) – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 38 179,20 zł (2017r.)
 • Wymiana zasilacza UPS w Pawilonie A przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 931,00 zł (2017r.)
 • Doposażenie kliniki i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 315,98 zł (2017r.)