Oddziały

Oddziały szpitalne Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział I – Oddział I Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci

 • Dr n. med. Małgorzata Wielopolska
  e-mail: m.wielopolska@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka oddziałowa: Anna Gańko
  e-mail: aganko@otwock-szpital.pl
  • lekarze:
 • lek. med. Małgorzata Wielopolska – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Joanna Muszyńska
 • lek. med. Agnieszka Borowa
 • lek. med. Teresa Piętka-Organistko
  • telefony:
 • 22 779 36 33 – gabinet lekarski
 • 22 795 03 99 – dyżurka pielęgniarek
 • 22 788 28 60 – szkoła
  • adres:
 • 05-400 Otwock
  ul. Żeromskiego 57

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY, MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: WWW.ZSOOTWOCK.PL

Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie pediatrii i pulmunologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Oddział położony jest w ogrodzonym parku leśnym, poza aglomeracją miejską. Leczone są tu dzieci do 16-go roku życia. Infrastruktura budynku (budynek parterowy, każda sala posiada bezpośrednie, niezależne wyjście na taras, wydzielona świetlica i pokój zabaw) -zapewnia bezpieczne warunki hospitalizacji a także stwarza dogodne warunki dla kontaktu rodziców i opiekunów z dziećmi oraz kontynuowania edukacji szkolnej – co jest istotnym wspomagającym elementem w procesie terapeutycznym. Podczas hospitalizacji dzieci objęte są również opieką pedagoga, psychologa i fizjoterapeuty. Dzięki ciepłej atmosferze stworzonej przez cały zespół medyczny i oddanie współpracowników chorym dzieciom jest znaczniej łatwiej przebrnąć przez trudny dla nich okres leczenia i zmiany środowiska. Oddział współpracuje z klinikami Akademii Medycznej w Warszawie, z oddziałami dziecięcymi innych szpitali oraz poradniami pulmonologicznymi. Wysoki poziom świadczonych specjalistycznych usług medycznych sprawia, że oddział znalazł się w grupie 20 wyróżnionych oddziałów dziecięcych spośród 200 biorących udział w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne pod hasłem „A w naszym szpitalu jest najlepiej”.


Oddział III – Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym.

 • Ordynator: dr n. med. Aleksandra Szczęsna
  e-mail: aszczesna@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka oddziałowa: Krystyna Kabulska
  e-mail: kkabulska@otwock-szpital.pl
  • lekarze:
 • lek. med. Agnieszka Guzowska – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Anna Niedziółka
 • lek. med. Elżbieta Kuczyńska – Sierańska
 • lek. med. Zofia Fijałkowska
 • lek. med. Olga Grabowska
  • telefony:
 • 22 34 46 300 – gabinet ordynatora
 • 22 34 46 301 – gabinet lekarski
 • 22 34 46 302 – gabinet lekarski
 • 22 34 46 315 – gabinet lekarski
 • 22 34 46 304 – dyżurka pielęgniarek I piętro
 • 22 34 46 305 – dyżurka pielęgniarek parter
 • 22 34 46 307 – gabinet pielęgniarki oddziałowej
  • adres:
 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91
  Pawilon B

Oddział leczenia chorób płuc, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc i onkologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego. Chorzy z rozpoznaniem raka płuca lub innych nowotworów klatki piersiowej mogą liczyć na indywidualny dobór leczenia onkologicznego ( terapia personalizowana), dostępność do nowoczesnych schematów chemioterapii cytostatycznych oraz leczenia skojarzonego z chirurgią i radioterapią. Chorzy mają również możliwość korzystania z terapii onkologicznej prowadzonej w ramach międzynarodowych badań klinicznych.


Oddział IV – Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Ordynator: lek. med. Marek Sikorski
  e-mail: msikorski@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka oddziałowa: Halina Oleszczuk
  e-mail: holeszczuk@otwock-szpital.pl
  • lekarze:
 • lek med. Barbara Materny – Łukaszewska – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Lidia Świderska – Przybysz
 • lek. med. Ewa Bernasiuk
  • telefony:
 • 22 34 46 210 –
 • 22 34 46 211 –
 • 22 34 46 214 –
 • 22 34 46 212 –
  • adres:
 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91
  Pawilon Główny, III piętro

Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.


Oddział V – Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Ordynator: dr n. med. Grzegorz Wojtas
  e-mail: gwojtas@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka oddziałowa: Jadwiga Skolmowska
  • lekarze:
 • lek. med. Agata Michalak – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Irena Kidawa
 • lek. med. Daniel Dobrenko
 • lek. med. Elżbieta Liambo
  • telefony:
 • 22 34 46 296 – sekretariat
 • 22 34 46 290 – gabinet ordynatora oddziału
 • 22 34 46 291 – gabinet lekarski
 • 22 34 46 292 – dyżurka pielęgniarek
 • 22 34 46 293 – gabinet pielęgniarki oddziałowej
  • adres:
 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91
  Pawilon A, II piętro

Oddział leczenia chorób płuc i opłucnej, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym leczenie ropniaków opłucnej), astmy oraz innych rzadziej występujących chorób płuc i opłucnej.


Oddział VI – Chorób Płuc i Gruźlicy

 

 • Ordynator: lek. med. Barbara Prawdzic – Kornacka
  e-mail: bkornacka@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Chemperek
  e-mail: bchemperek@otwock-szpital.pl

lekarze:

 • lek. med. Anna Adamkiewicz – Zielińska
 • lek. med. Mariola Bugdalska – Błagoobrazowa
 • lek. med. Marta Sokołowska – Biestek
 • lek. med. Hanna Piotrowska
 • lek. med. Katarzyna Karpowicz – Maik
 • lek. med. Elżbieta Pawlikowska

telefony:

 • 22 34 46 238 – sekretariat
 • 22 34 46 220 – gabinet ordynatora oddziału
 • 22 34 46 221 – gabinet lekarski odcinek a
 • 22 34 46 225 – gabinet lekarski odcinek b
 • 22 34 46 376 – gabinet lekarski odcinek c
 • 22 34 46 223 – dyżurka pielęgniarek odcinek a
 • 22 34 46 226 – dyżurka pielęgniarek odcinek b
 • 22 34 46 222 – gabinet pielęgniarki oddziałowej
 • 22 34 46 377 – Punkt pielęgniarski odcinek c

adres:

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91
  Pawilon Główny, parter

Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.


Oddział VII – Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • lek. Krzysztof Jasionowski
  e-mail: kjasionowski@otwock-szpital.pl
 • mgr Beata Winek
  e-mail: bwinek@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarz: Mariusz Wolanin
  e-mail: mwolanin@otwock-szpital.pl

 • lek. med. Sławomir Cieśliński
 • lek. med. Ludmiła Ogonowska
 • lek. med. Jacek Oniszh
 • lek. med. Jacek Klatkowski

 • 22 34 46 286 –
 • 22 34 46 287 –
 • 22 34 46 289 –
 • 22 34 46 288 –

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91
  Pawilon A, I piętro

Zespół specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dysponując nowoczesnym sprzętem na terenie bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej obejmuje swą opieką chorych w okresie przed i okołooperacyjnym. Czuwa nad właściwą kwalifikacją chorych do operacji, prowadzi znieczulenia podczas zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, prowadzi nowoczesne monitorowanie i leczenie chorych w okresie pooperacyjnym. Współpracuje z pozostałymi oddziałami w zakresie leczenia żywieniowego, resuscytacji, cewnikowania naczyń i konsultacji chorych z niewydolnością oddechową. Zwraca szczególną uwagę na właściwie prowadzoną terapię przeciwbólową.


Oddział VIII – Chorób Płuc i Gruźlicy

 • lek. med. Maria Błachnio
  e-mail: mblachnio@otwock-szpital.pl
 • Barbara Laskus
  e-mail: blaskus@otwock-szpital.pl

 • lek. med. Grzegorz Pardej – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Blanka Stangierska – Gruchal
 • lek. med. Monika Chabros – Szczepłek
 • lek. med. Barbara Zalewska
 • lek. med. Małgorzata Orłowska
 • lek. med. Anna Rutowska
 • lek.med. Agnieszka Konopka
  • telefony:
 • 22 34 46 233 – sekretariat
 • 22 34 46 350 – gabinet ordynatora oddziału
 • 22 34 46 351 – gabinet lekarski odcinek a
 • 22 34 46 230 – gabinet lekarski odcinek b
 • 22 34 46 370 – gabinet lekarski odcinek c
 • 22 34 46 353 – dyżurka pielęgniarek odcinek a
 • 22 34 46 232 – dyżurka pielęgniarek odcinek b
 • 22 34 46 352 – gabinet pielęgniarki oddziałowej
 • 22 34 46 374 – Punkt pielęgniarski odcinek c
 • 22 34 46 375 – Punkt pielęgniarski odcinek c
  • adres:
 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91
  Pawilon Główny, I piętro

Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.


Oddział X – Chorób Płuc i Gruźlicy

 • lek. med. Jacek Jagodziński
  e-mail: jjagodzinski@otwock-szpital.pl
 • Krystyna Błońska

 • lek. med. Andrzej Jaworski – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Emilia Borowska
 • lek. med. Lidia Drałus
 • lek. med. Maria Sadowska – Galera
 • dr n. med. Dariusz Siembab
 • lek. med. Iwona Sobczyk
 • lek. med. Daniel Dobrenko
 • lek. med. Wojciech Wieczorek

 • 22 34 46 242 – sekretariat
 • 22 34 46 360 – gabinet ordynatora
 • 22 34 46 361 – gabinet lekarski odcinek a
 • 22 34 46 241 – gabinet lekarski odcinek b
 • 22 34 46 371 – gabinet lekarski odcinek c
 • 22 34 46 363 – dyżurka pielęgniarek odcinek a
 • 22 34 46 243 – dyżurka pielęgniarek odcinek b
 • 22 34 46 362 – gabinet pielęgniarki oddziałowej
 • 22 34 46 372 – Punkt pielęgniarski odcinek c
 • 22 34 46 373 – Punkt pielęgniarski odcinek c

 • 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91
  Pawilon Główny, II piętro

Oddział leczenia chorób płuc i gruźlicy, w którym wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. Dysponując pełnym zakresem badań prowadzi nowoczesną terapię chorób nowotworowych, obturacyjnych, infekcyjnych ( w tym wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi) oraz innych rzadszych chorób płuc i opłucnej.


Oddział XI – Chirurgii Klatki Piersiowej

 • dr n. med. Waldemar Saramak
  e-mail: wsaramak@otwock-szpital.pl
 • Jolanta Nowak
  e-mail: jnowak@otwock-szpital.pl
 • Pielęgniarka koordynująca: Alina Bombola
  e-mail@ abombola@otwock-szpital.pl

 • lek. med. Robert Pawlik – Zastępca Ordynatora
 • lek. med. Krzysztof Dereń
 • lek. med. Marek Kania
 • lek. med. Andrzej Otłowski
 • lek. med. Paweł Osemek
 • lek. med. Anna Zel – Kania
 • lek. med. Piotr Wojdyga

 • 22 34 46 285 –
 • 22 34 46 280 –
 • 22 34 46 281 –
 • 22 34 46 282 –
 • 22 34 46 259 –
 • 22 34 46 284 –
 • 22 34 46 283 –

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91
  Pawilon A, II piętro

Oddział chirurgii klatki piersiowej dysponuje specjalistycznym wyposażeniem oraz doświadczonym zespołem lekarzy i pielęgniarek. W oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka i kompleksowe leczenie schorzeń klatki piersiowej z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych ( wideotorakoskopowych) oraz operacji klasycznych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacyjnych staży kierunkowych dla chirurgów ogólnych, ortopedów i pulmonologów.

Świadczenia lecznicze:

 • resekcje anatomiczne miąższu płucnego z różnych wskazań
  • nowotwory
  • gruźlica
  • następstwa urazów
  • rozedma płuc
  • ropnie płuc nie poddające się leczeniu zachowawczemu
  • rozstrzenia oskrzeli
  • guzy przerzutowe
 • resekcje ściany klatki piersiowej
 • dekortykacje
 • drenaże ropniaków, krwiaków
 • operacje plastyczne tchawicy i oskrzeli
 • operacje guzów śródpiersia
 • przepukliny przeponowe
 • wideotorakoskopia lecznicza /zmiany opłucnowe, ściany klatki piersiowej i płuc/
 • chirurgiczne leczenie chorób tarczycy

Świadczenia diagnostyczne / z oceną histopatologiczną i immunohistochemiczną/

 • bronchoskopia diagnostyczna
 • bronchoskopia interwencyjna
 • biopsja otwarta, cienkoigłowa węzłów chłonnych
 • biopsja cienkoigłowa transbronchialna
 • EBUS – biopsja transbronchialna pod kontrolą USG
 • mediastinoskopia m. Carlens
 • mediastinotomia parasternalna
 • wideotorakoskopia diagnostyczna

Oddział XII – Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej.

 • lek. med. Irmina Fidala
  e-mail: ifidala@otwock-szpital.pl
 • Bożena Chłopecka
  e-mail: bchlopecka@otwock-szpital.pl

 • lek. med. Artur Chudzik
 • lek. med. Michał Dąbrowski
 • lek. med. Artur Kowalski-Liambo
 • lek. med. Agnieszka Kalska
 • lek. med. Anna Dróżdż
 • lek. med. Diana Zygadło
 • lek. med. Katarzyna Karasińska – Kowarch

 • (22) 34 46 229 – sekretariat
 • (22) 34 46 279 – izba przyjęć oddziału XII
 • (22) 34 46 270 – gabinet ordynatora oddziału
 • (22) 34 46 271 – gabinet lekarski
 • (22) 34 46 272 – dyżurka pielęgniarek
 • (22) 34 46 272 – gabinet pielęgniarki oddziałowej

 • 05-400 Otwock ul. Reymonta 83/91
  Pawilon A, parter

Oddział chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, w którym doświadczony zespół specjalistów prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układu krążenia. Dysponując pełnym panelem badań nieinwazyjnych prowadzi rozpoznanie i leczenie choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i innych przyczyn niewydolności krążenia oraz przygotowuje pacjentów do zabiegów z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych i wewnątrznaczyniowych.