PRACOWNIA SNU

Uprzejmie informujemy iż z dniem 01.05.24 w naszym Szpitalu otwieramy Pracownie Snu. Pracownia zajmuje się diagnostyka i nieinwazyjnym leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu. Zapraszamy do zapisów na badania w sekretariacie Oddziału VI Chorób Płuc- tel 223446238. Zakres działań pracowni obejmuje:

1. Pełną polisomnografię (PSG) z monitorowaniem wizualnym pacjentów w czasie badania.

2. Wyznaczanie ciśnienia terapeutycznego CPAP pod kontrolą PSG lub za pomocą urządzeń auto-CPAP.

3. Leczenie aparatami CPAP, auto-CPAP.

4. Dopasowanie typu i rozmiaru masek do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pracownia snu jest integralną częścią VI Oddziału Chorób Płuc MCLChPiG do którego kierowani są pacjenci wymagający hospitalizacji w celu rozpoczęcia leczenia aparatem CPAP. Terminy przyjęcia do oddziału są wyznaczane zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest posiadanie ważnego skierowania do Oddziału Chorób Płuc.

POLISOMNOGRAFIA – co to za badanie i jak się do niego przygotować