Konkurs na stanowisko z-ca dyrektora d/s administracyjno-technicznych

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
ogłasza konkurs na stanowisko


Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych

wymagania
wyższe wykształcenie techniczne lub w zakresie zarządzania

min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym

mile widziane doświadczenie zawodowe w podmiocie leczniczym (szpitalu)

zakres podstawowych obowiązków

  • Planowanie i realizacja projektów inwestycyjnych, w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych
  • Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą szpitala
  • Nadzór nad stanem technicznym obiektów, instalacji i urządzeń, w tym sprzętu medycznego
  • Zarządzanie pionem logistyki, zaopatrzenia i zamówień publicznych
  • Nadzór nad pionem administracji i archiwum szpitalnym
  • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szpitala, w tym w zakresie ochrony p/pożarowej
  • Przygotowanie i realizacja wniosków dotacyjnych
  • Optymalizacja kosztów działalności pionu administracyjno-technicznego
  • Bezpośrednie zarządzanie zespołem 80 osób.

Oferty (CV) należy składać/przesyłać w do 31 marca 2024 r. w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80 kod 05-400 lub przesłać na adres: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr, tel. 22 344 64 15

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”