Dostawy odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu , który automatyzuje procedury barwienia metodami IHC i ISH.                                                                 
Termin: 2024-03-01

Pliki