Budowa infrastruktury oraz odrestaurowanie zabytkowej fontanny z syrenką przy Pawilonie Głównym MCLCHPIG w ramach projektu „Historyczny Park Oddechowy w Otwocku” II
Termin: 2024-03-07

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl