Rewitalizacja – budynku Bramy Zachodniej szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku

Przy realizacji zadania wykonano szereg robót budowlano-montażowych, w tym w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej związanych z rewitalizacją przejazdu bramnego- zachodniej części Zespołu Bramnego w zespole szpitalnym przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku. Zakupiono pierwsze wyposażenie (gabloty, szafy, krzesła, telewizor, kamery itp.). Zagospodarowano też teren wokół budowli. Zakres Zadania zrealizowano pod nadzorem inwestorskim. W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładany cel jakim było przywrócenie do dawnej świetności zabytku. Celem projektu jest rewitalizacja zabytku, zapewnienie pełnej dostępności dla mieszkańców oraz prezentacja historii mazowieckich uzdrowisk. Unikalna i przepiękna architektonicznie Brama Zachodnia będzie idealnym miejscem do otwarcia mikro-centrum kultury, gdzie każdy z odwiedzających znajdzie miejsce relaksu i pozna absolutnie wyjątkową legendę liczącego ponad sto lat otwockiego sanatorium. Rewitalizacja Bramy Zachodniej, pozwoli uchronić obiekt przed zniszczeniem i zapewnić utrzymanie obiektu dzięki nadaniu nowych funkcji

100 % środki Województwa Mazowieckiego, Budżet Obywatelski 1 262 342,69 zł

Pliki