Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy
ul.Reymonta 83/91 w Otwocku

Zakres Zadania realizowanego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) w ramach etapu I A związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zakres zadania obejmuje również usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

Opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączna kwota dotacji z podziałem na lata:
2022 – 543 398,62 zł
2023 – 4 765 773,38 zł

Pliki