Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

W 2023 roku zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową wykonano roboty budowlano-montażowe (ogólnobudowlane i instalacyjne) związane z przebudową i rozbudową Pawilonu C.Wybudowano II szyb windowy, podwyższono standard energooszczędności, zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do uruchomienia oddziału do leczenia chorych z chorobami płuc. Adaptacja istniejącego obiektu i nowego oddziału poprzez utworzenie niezbędnej ilości wejść i podjazdów, utworzenie śluz epidemicznych pozwala na natychmiastową adaptację oddziału w oddział obserwacyjno-zakaźny w przypadkach epidemii. Nowa infrastruktura wraz z nową organizacją udzielania świadczeń w tej komórce organizacyjnej (w tym procesu diagnostycznego) umożliwia podwyższenie jakości usług, redukcję kosztów udzielania świadczeń, zwiększenie ich dostępności i skrócenie czasu oczekiwania na leczenie co jest istotne w zakresie wykonania kontraktu z NFZ.

Wyposażenie komory laminarnej 48 708,00
Aparat USG 173 250,00
Echokardiograf mobilny z osprzętem 217 780,19
Zestawy komputerowe 25szt. 135 073,37
Płuczko dezynfektor 40 948,22
Szafa medyczna na leki 2szt. 28 312,42
Wyposażenie Oddziału 1 523 897,29
Inwestycja w budynek 15 238 152,30
Razem 17 406 121,79

Łączna kwota przyznanej dotacji (wynikająca z Umowy) z podziałem na lata:
2021 – 217 359,45 zł
2022 – 3 812 986,65 zł
2022 – 3 603 611,40 zł
2023 – 9 772 164,29 zł

Pliki