Budowa infrastruktury oraz odrestaurowanie zabytkowej fontanny z syrenką przy Pawilonie Głównym MCLCHPIG w ramach projektu „Historyczny Park Oddechowy w Otwocku” 2 zadnia:
Termin: 2024-02-15

ZADANIE NR 1

  1. Roboty budowlano-montażowe (wycinka i uporządkowanie terenu, alejki parkowe, projekt i rewitalizacja fontanny , oświetlenie i monitoring, mała architektura ) oraz nasadzenia drzew, krzewów, kompozycji kwiatowych.

 ZADANIE NR 2

  1. Odrestaurowanie figury syrenki (z podejściem wody).

Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania : https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

Pliki