Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu sprzętu medycznego

W ramach dotacji zakupiono następujący sprzęt:

  1. Stacjonarny aparat rtg kostno-płucny z wyposażeniem – 1 szt
  2. Aparat usg przenośny z osprzętem – 2 szt
  3. Cyfrowy system drenażu klatki piersiowej – 6 szt
  4. Aparat do drenażu autogenicznego – 2 szt
  5. Podnośnik transportowy pacjenta – 3 szt

Wartość dotacji z Budżetu Państwa – 1 091 109,66 zł