Dostawy Odczynników laboratoryjnych, materiałów kalibracyjnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki kardiologiczne przez okres 36 m-cy
Termin: 2023-10-18