Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania pn.
Termin: 2023-07-07

” Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Pliki