Zakup mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz socjalnego w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku „.
Termin: 2023-05-23