Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w MCLChPiG w Otwocku.
Termin: 2023-04-17

Pliki