Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżawą aparatów do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych, oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów oraz materiałów dodatkowych
Termin: 2022-12-29

Pliki