Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (EODD)

EODD20228 października 2022 – Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu