Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzymało w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” od Samorządu Województwa Mazowieckiego specjalistyczny sprzęt:

NazwaWartość
Ssak medyczny 2szt.5 832,00
Koncentrator tlenu THOMAS 6szt.19 440,00
Pulsoksymetr 10szt.3 142,56
Aparat do szybkiego toczenia płynów 1szt.273,32
Aparat do mierzenia ciśnienia 10szt.3 289,30
Laryngoskop z oprzyrządowaniem 1szt.1 198,33
Reduktory tlenowe 40szt.10 843,20
Termometr 12szt.1 918,08
Stetoskop 12szt.712,80
Aparat Ambu 1szt.625,86
Lampa bakteriobójcza 6szt.10 295,10
Ogrzewacz płynów 1szt.11 538,45
Ogrzewacz płynów 1szt.11 538,45
Kriosonda pneumonologiczna 1szt.11 705,04
Kriosonda pneumonologiczna 1szt.11 705,04
Wirówka laboratoryjna MPW-352 3szt.37 135,02
Stacja dokująca z pompami 1szt.19 575,00
Stół zabiegowy 1szt.29 000,00
Szafa na leki z obrotowymi panelami 10szt.110 667,60
Cieplarka 1szt.54 120,00
Zamrażarka niskotemperaturowa. 1szt.38 640,00
Chłodziarka farmaceutyczna 2szt.13 173,30
Myjka płuczko dezynfektor 1szt.35 629,20
Dekontaminatory powietrza (EOLIS) 5 szt.103 935,00
System dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 2 szt.42 984,00
Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego DAHUA 1 sztuka89 173,77
Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń typu Bioqueli BQ50 z akcesoriami 1 szt.184 500,00
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 3szt.29 151,00
Urządzenie do dekontaminacji Hygeolis 4szt.64 368,00
RAZEM956 109,42

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzymało w formie użyczenia w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” od Samorządu Województwa Mazowieckiego specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości 4 628 029,15zł. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej:

NazwaWartość
Aparat RTG jezdny 1szt.563 436,00
Łóżka z szafkami 3szt.124 629,84
Łóżka z szafkami 2szt.83 086,56
Aparat USG z głowicami liniową i konweksową 1szt.162 999,00
Wideobronchoskop dla dzieci 1szt.85 320,00
Nebulizator 10szt.8 442,70
Pompa obrotowo perystaltyczna 1szt.2 150,50
Barwiarka 1szt.69 911,17
Mikroskop 2szt.31 000,00
Mikroskop z kamera 1szt.17 600,00
Aparat USG mobilny z głowicą liniową 38mm i konweksową 60mm 1szt.74 000,00
Aparat RTG jezdny cyfrowy przyłóżkowy SFT 1szt.495 000,00
Aparat EKG 3szt.19 440,00
Analizator hematologiczny 1szt.93 959,99
Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych stacjonarny 1szt.934 350,00
Komora laminarna 2szt.87 945,00
Wózek do przewożenia chorych 1szt.10 990,08
Wózek medyczny anestezjologiczny 3szt.25 764,48
Łózko szpitalne LUNA 28szt.368 507,72
Bronchoskop 2szt.238 633,69
Tor wizyjny z EBUS Wideobronchoskopem 1szt.704 925,85
Myjnia endoskopowa 1szt.149 064,90
Kardiomonitor 3szt.63 899,99
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 10szt.174 960,00
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 4szt. Airo2-Set z akcesoriami38 011,68
RAZEM4 628 029,15

Inwestycje przeprowadzone w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

NazwaWartość
Roboty budowlane w Pawilonie A polegające na malowaniu farbami bakteriobójczymi. Modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych.166 797,62
Roboty budowlane w Pawilonie B polegające na malowaniu farbami bakteriobójczymi. Modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych.41 699,41
Budowa poczekalni tymczasowej dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przy Pawilonie B.67 650,00
Budowa poczekalni tymczasowej dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przy Pawilonie Głównym.67 650,00
Modernizacja wewnętrznych dróg komunikacyjnych. Wydzielenie izolatki i pokoju spotkań z rodziną, malowanie farbami bakteriobójczymi – Hospicjum stacjonarne189 123,13
Modernizacja schładzania i wentylacji z utworzeniem dodatkowego pionu dla Pawilonu Głównego250 846,20
Zakup i montaż Agregatów 6szt.- przy modernizacji schładzania i wentylacji142 753,80
Rurociąg tlenowy od Centralnej Tlenowni Pawilonu Głównego 2021r.98 820,00
RAZEM1 025 340,16