Usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów z nieruchomości należących do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Termin: 2022-04-25

  1. odbiór odpadów komunalnych,
  2. prowadzenie ewidencji ilościowej,
  3. wywóz odpadów na składowisko odpadów komunalnych.

Pliki