Rewitalizacja – Zespół Bramny ( brama oraz budynki stróża i odźwiernego ) w zespole szpitalnym przy ul. Reymonta 83/91 w o Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków – BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA
Termin: 2022-05-17

dokumentacja projektowa w formie elektronicznej dostępna pod adresem prowadzonego postępowania : https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

Pliki