Pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża budowlana, sanitarna, elektryczna dla zadania : Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków – BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA
Termin: 2022-05-12

Pliki