Pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża budowlana, sanitarna, elektryczna dla zadania : „Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego (etap I ) przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”.
Termin: 2022-03-14