Wyższy standard obsługi dla pacjentów korzystających z Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy MCLChPiG dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego

Wraz z początkiem stycznia 2022 nastąpiło przeniesienie Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych z ul. Narutowicza 80 na teren kompleksu szpitalnego przy ul. Reymonta 83/91. Krok ten oznacza podniesienie standardu obsługi pacjentów i lepsze dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poradnia obsługuje pacjentów cierpiących z powodu chorób układu oddechowego. W 2021 roku lekarze przeprowadzili ponad 9000 konsultacji specjalistycznych. Opieką objęte są głównie osoby z Mazowsza, ale część z uwagi na doświadczenie kadry medycznej przyjeżdża tu także z innych województw. Jednocześnie wzrost zapotrzebowania na długofalową specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w zakresie chorób płuc jest konsekwencją występowania epidemii covid-19.

Relokacja Poradni Chorób Płuc to kolejny etap koncentracji funkcji medycznych MCLChPiG. Pacjenci uzyskali wygodny dostęp do usług ściśle współpracujących w ambulatoryjnym procesie diagnostycznym, w tym pracowni bronchoskopii, rentgenowskiej, ultrasonografii i tomografii komputerowej, a także laboratorium. Poradnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt wspomagający pracę lekarzy dzięki zaawansowanym technologiom ułatwiającym diagnostykę i leczenie. Inwestycja stworzyła warunki do dalszego rozwoju oferty i możliwości zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego i dofinasowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 782 261,19 zł. Przedwojenny, od kilku lat nieużytkowany szpitalny Pawilon izolacyjny został zrewitalizowany, a w historycznych murach powstały komfortowe gabinety oraz pracownia spirometrii i nebulizacji. Zakres zadania zrealizowanego w 2021 roku obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Zabytek nie tylko zyskał nowe funkcje, ale został także przepięknie wyeksponowany w parkowym otoczeniu.