Renowacja dachów dzięki wsparciu władz Mazowsza

W listopadzie 2021 roku ukończono projekt inwestycyjny obejmujący wymianę dachów w szpitalnych Pawilonach B i Głównym. Renowacja zabytkowej więźby oraz wymiana zniszczonego i przeciekającego pokrycia była możliwa dzięki decyzji władz Mazowsza o dofinasowaniu inwestycji z budżetu województwa mazowieckiego.

W ramach inwestycji „Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku” opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zrealizowano roboty budowlane o wartości 4 058 305 zł. Zakończenie prac związanych z remontem dachu otwiera drogę do dalszych działań mających na celu wyremontowanie oddziałów w skrzydle zachodnim, budowę nowej izby przyjęć oraz generalną poprawę warunków pobytu dla pacjentów.

Prowadzone obecnie na terenie MCLChPiG prace remontowe nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony urzędu marszałkowskiego. – Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury szpitalnej w zabytkowych, prawie stuletnich obiektach wymaga znacznych nakładów finansowych i zaangażowania wielu specjalistów – mówi marszałek Adam Struzik. – Dlatego systematycznie przekazujemy kolejne wsparcie dla otwockiego szpitala. Chodzi o jak najlepsze warunki leczenia mieszkańców i komfort pracy lekarzy – dodaje.

Pawilon Główny oraz Pawilon B powstały w latach dwudziestych ubiegłego wieku jako sanatoria dla pacjentów cierpiących z powodu gruźlicy i chorób płuc. Przed II wojną światową mieszczący się w Pawilonie Głównym ośrodek magistratu m.st. Warszawy należał do najbardziej luksusowych placówek sanatoryjnych w Europie. Mimo okresowych zniszczeń, modernistyczna architektura nadal zachwyca swoim rozmachem i formą. W 2006 roku wszystkie budynki szpitalne oraz otaczający je park zostały wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską. Obiekty przekształcone w wysokospecjalistyczny szpital także dziś stanowią centrum leczenia chorób płuc i gruźlicy dla mieszkańców Mazowsza.