Usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów z terenów nieruchomości należących do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Termin: 2021-05-07