Inwestycja pt. ,, OGRÓD SENSORYCZNY PRZY HOSPICJUM STACJONARNYM MCLCHPiG,,

Celem zadania było utworzenie i zagospodarowanie ogrodu sensorycznego i wsparcie realizacji działań z zakresu rehabilitacji społecznej, kierowanych do osób niepełnosprawnych przebywających w Hospicjum.

Ogród sensoryczny pozwala osobom korzystającym z usług Hospicjum na przebywanie w otoczeniu przyrody, wykorzystanie hortiterapii, stymulację zmysłów (wzroku, zapachu, dotyku i dźwięku) oraz pozytywnie wpłynie na jakość ich życia. Do terapii wykorzystane mogą być pachnące i kolorowe rośliny, odgłosy przyrody oraz specjalistyczne urządzenia. Wszystkie rozwiązania infrastrukturalne dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych i chorych.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 59366,15 zł ( słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 15/100).