Zadanie nr 1 : Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika na wodę zlokalizowanego w Wieży Ciśnień przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku. Zadanie nr 2 : Wykonanie izolacji (np. powłoka epoksydowa) ścian wewnętrznych zbiornika na wodę zlokalizowanego w Wieży Ciśnień przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku.
Termin: 2021-02-16