Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie w Szpitalu telefonicznych dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych instalacji oraz urządzeń technicznych w branży elektrycznej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne.
Termin: 2021-03-02

Pliki