Materiały zużywalne do barwienia, pobierania i ogładania preparatów
Termin: 2020-12-04