ROCHE GO41854 – Badanie jest adresowane do pacjentów tuż po zakończeniu leczenia równoczesną chemio-radioterapią (tzw. leczenie uzupełniające)

Badanie jest adresowane do pacjentów tuż po zakończeniu leczenia równoczesną chemio-radioterapią

(tzw. leczenie uzupełniające)

RANDOMIZOWANE, OTWARTE BADANIE  FAZY III OCENIAJACE SKOJARZONE LECZENIE ATEZOLIZUMABEM I TIRAGOLUMABEM W PORÓWNANIU DO DURWALUMABU U CHORYCH  Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM, NIERESEKCYJNYM  NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA W III STADIUM ZAAWANSOWANIA, U KTÓRYCH NIE WYSTĄPIŁA PROGRESJA CHOROBY PO JEDNOCZASOWEJ CHEMIORADIOTERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY.

“A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF ATEZOLIZUMAB AND TIRAGOLUMAB COMPARED WITH DURVALUMAB IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED, UNRESECTABLE STAGE III NON-SMALL CELL LUNG CANCER WHO HAVE NOT PROGRESSED AFTER CONCURRENT PLATINUM-BASED CHEMORADIATION (SKYSCRAPER‑03)”

Badanie jest adresowane do chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy:

– właśnie zakończyli równoczesną chemio-radioterapię (otrzymywali chemioterapię w trakcie napromieniania);

– choroba nie uległa progresji w trakcie przebytego leczenia;

– od zakończenia chemio-radioterapii do rozpoczęcia leczenia w programie nie może upłynąć więcej niż 42 dni (ale trzeba pamiętać, że wykonanie badań kwalifikujących do leczenia może zająć nawet 3 tygodnie)

Badanie stwarza możliwość leczenia lekami immunokompetentnymi (immunoterapia) z użyciem jednego lub dwóch leków. Immunoterapia z użyciem jednego leku jest już zarejestrowana w Europie, w Polsce nie jest nadal refundowana.

Nabór do programu jest otwarty

Lekarze udzielający informacji na temat badania:

Współbadacze:

Doktor Beata Hryciuk tel:22 3446315

Główny badacz :

Doktor Aleksandra Szczęsna tel:22 3446301