ROCHE GO41892 – Badanie jest adresowane do wcześniej leczonych z użyciem chemioterapii i immunoterapii chorych z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Randomizowane badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem atezolizumabu
w połączeniu z cabozantinibem w porównaniu do standardowej terapii z użyciem docetaxelu (chemioterapia) u pacjentów po leczeniu z powodu rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z użyciem chemioterapii zawierającej pochodną platyny oraz immunoterapii.

“A phase III, multicenter, randomized, open-label, controlled study to evaluate the efficacy, safety, and pharmacokinetics of Atezolizumab given in combination with Cabozantinib versus Docetaxel monotherapy in patients with metastatic non-small cell lung cancer previously treated with an anti-PD-L1/PD-1 antibody and platinum-containing chemotherapy”

Badanie jest adresowane do chorych z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy:

– otrzymali już leczenie składające się z chemioterapii z użyciem pochodnych platyny (Cisplatyna, Karboplatyna)

– oraz otrzymali już immunoterapię (równocześnie z chemioterapią, przed lub po chemioterapii).

Badanie stwarza możliwość leczenia z użyciem nowoczesnych leków po progresji (powiększeniu się choroby), w sytuacji gdy standardowym leczeniem jest chemioterapia.

Nabór do programu jest otwarty

Lekarze udzielający informacji na temat badania:

Współbadacze:

Doktor Beata Hryciuk tel:22 3446315

Główny badacz :

Doktor Aleksandra Szczęsna tel:22 3446301