Pawilon A – malowanie farbami bakteriobójczymi , modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych w ramach zadania „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” – ZADANIE II
Termin: 2020-09-21

Pliki