Ochrona terenów,obiektów i mienia MCLChPiG wraz z możliwością wzywania grup interwencyjnych, całodobowy dozór obiektów i mienia z wykorzystaniem systemów alarmowych oraz konserwacja systemów alarmowych (kwartalnie)
Termin: 2020-09-16

Pliki