ROCHE GO41717 – Badanie jest adresowane do chorych wcześniej nie leczonych z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem tiragolumabu, przeciwciała anty-tigit, w połączeniu z atezolizumabem ,w porównaniu do terapii z atezolizumabem
u pacjentów wcześniej nie leczonych z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysoką ekspresją PD-L1”

„A phase III, randomized, double-blinded, placebo-controlled study of tiragolumab, an anti-tigit antibody,in combination with atezolizumab compared with placebo in combinationwith atezolizumab in patients with previously untreated locally advanced unresectable or metastatic PD-L1 selected non small cell lung cancer”

Badanie jest adresowane do chorych z z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca:

– którzy nigdy nie byli leczeni z powodu raka niedrobnokomórkowego płuca

-z wysoką ekspresją PD-L1” 

Badanie stwarza unikalną możliwość skorzystania z immunoterapii dwoma lekami immunokompetentnymi w pierwszej linii leczenia.

Nabór do programu jest otwarty

Lekarze udzielający informacji na temat badania:

Współbadacze:

Doktor Beata Hryciuk tel:22 3446315

Główny badacz :

Doktor Aleksandra Szczęsna tel:22 3446301