Sukcesywne dostawy Odczynników, materiałów kalibracyjnych , kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki kardiologicznej
Termin: 2020-07-28