Pawilon Główny- modernizacja systemu schładzania i wentylacji ( podsystemów wentylacyjnych) z utworzeniem dodatkowego pionu dla Pawilonu Głównego, zakupem i montażem 6 agregatów skraplających w ramach zadania „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.”
Termin: 2020-08-11

Pliki