Okresową kontrolę sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronowej obejmująca badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – w okresie Wrzesień-Październik 2020 r
Termin: 2020-07-23

Pliki