ROCHE GO41767 – Badanie jest adresowane do chorych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca.

ROCHE GO41767:
„Randomizowane, podwójnie zaślepione z udziałem placebo badanie III fazy z zastosowaniem Atezolizumabu z Karboplatyną i Etopozydem z lub bez Tiragolumab u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym rakiem drobnokomórkowym płuc
„A phase III, randomized, double-blind, placebo controlled study of Atezolizumab plus Carboplatin and Etoposide with or without Tiragolumab (anti – TIGIT antibody) in patients with untreated extensivve-stage small cell lung cancer.
Badanie jest adresowane do chorych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca:
– którzy nigdy nie byli leczeni z powodu raka drobnokomórkowego płuca
– lub do pacjentów, którzy zakończyli chemioterapię i radioterapię z powodu ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego płuca dawniej niż 6 miesięcy temu i mają progresję choroby.
Badanie stwarza unikalną możliwość skorzystania z leczenia chemicznego  w połączeniu z immunoterapią jednym lub dwoma lekami immunokompetentnymi. Chemioterapia w połączeniu z Atezolizumabem jest leczeniem zatwierdzonym przez FDA dla wyżej wymienionych grup chorych. W Polsce nie jest refundowana.
Nabór do programu rusza około 13.07.2020